Bpartner.no

Styrearbeid

BedriftsPartner kan hjelpe deg med styrearbeidet etter ditt ønske.

Vi bidrar til å forankre bedriftens drift i en god og gjennomarbeidet strategi.

Vi tilbyr rådgivning i styrearbeid som bidrar til å

  • Kjenne til de viktigste lover og regler for AS
  • Et bevisst forhold til styrets rolle og rollen som styreleder/styremedlem
  • Styrets oppgaver
  • Styrets ansvar i forhold til økonomi og regnskap
  • Styrets rolle, rollefordeling i styret, styrets arbeid og styrets sammensetning
  • Strategiarbeid, utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy
  • Sette fokus på nødvendigheten av å drive utvikling av bedriften
Ta kontakt for nærmere samtale.