Bpartner.no

Rådgivning

BedriftsPartner kan hjelpe deg med rådgivning etter ditt ønske. Dersom du har behov for rådgivning som ikke umiddelbart dekkes av BedriftsPartner har vi et godt utbygd nett av samarbeidspartnere.

Vi tilbyr rådgivning innenfor

  • Etablering av bedrifter eller produkter
  • Utarbeidelse av forretningsplaner
  • Utarbeidelse og oppfølging av prosjektplaner
  • Utarbeidelse av bedriftsanalyser, nøkkeltallsanalyser
  • Bistand ved kriser i bedriften
  • Bistand i forhandlinger
  • Utarbeidelse av søknader til banker og andre aktuelle instanser
  • Bistand ved opphør av firma
Ta kontakt for nærmere samtale.