Bpartner.no

Lønn

BedriftsPartner hjelper deg å gjennomføre en god å sikker lønnskjøring.

Vi kan ta hele lønnsprosessen fra timelister til rapportering til offentlige myndigheter.

Vi tilbyr lønnstjenester som omfatter

  • Lønnsgrunnlag/timelister
  • Lønnsslipper
  • Sortering på avdelinger og prosjekt
  • Utbetaling i bank
  • Terminvis oppgjør for skattetrekk, inkludert terminoppgave til kommunekassen
  • Oversikt over feriepengegrunnlag
  • Oversikt over sykefravær mv.
  • Lønns- og trekkoppgaver, samt årsoppgaver
Vi tilbyr også bistand ved utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser og – rutiner, samt utarbeidelse av arbeidskontrakter, ansettelsesavtaler mv. etter deres ønske.

Ta kontakt for nærmere avtale.