Bpartner.no

Referanseliste

Innhold Oppdragsgiver Beskrivelse
CV for Daglig leder - CV for daglig leder i BedriftsPartner, Ørjan Jensen
 
Næringsutvikling:
Omstillingsarbeid Vardø i Vekst  Prosjektleder, nyskaping og omstillingsarbeid
Vardø i Vekst  Bedriftsrettede prosjekter og næringsutv.prosjekter
Strategi Vardø i Vekst  Strategisk handlingsplan overordnet
Vardø i Vekst  Strategisk handlingsplan sjømatsatsning
Vardø i Vekst  Strategisk handlingsplan reiselivssatsning
Vardø i Vekst  Strategisk handlingsplan maritimt
Næringsforum  Vardø i Vekst  Etablering av Maritimt Forum
Vardø i Vekst  Etablering av Reiselivsforum
Vardø Næringsforen. Markedsundersøkelse handelslekkasje
Vardø Fiskerigruppe Studie næringsstimulerende prosjekter
Markedsorientering  Vardø i Vekst  Konseptutvikling reiseliv  
Omstillingsstyret Vardø Kommune  Konkurransefortrinnsanalyse Vardø
 
Jobbskaping:
Etablererskole Aetat   Etablererskole for arbeidssøkere
Jobbskaping Unireg  Jobbsøke-kurs for arbeidssøkere
 
Vardø Kommune:
Stedsutvikling Vardø Kommune Arbeid med stedsutvikling
Vardø Kommune  Kultur og Trivsel
Næringsutvikling  Vardø Kommune 3 ulike forretningskonsept
 
Bedriftsrettet arbeid:
Firmaetableringer ca 30 bedrifter Bistand ved etablering, forretningsplaner, søknader,
Omstilling ca 10 bedrifter Bistand i analyse, utarbeidelse av tiltaksplan, omstilling
Bedriftsutvikling ca 15 bedrifter  Bistand i analyse, utviklingsarbeid, evaluering
Regnskap   ca 40 bedrifter  Regnskap, lønn, årsoppgjør, skatt, rådgivning
SB-utvikling  ca 15 bedrifter    Styrearbeid, prosjektarbeid, bedriftsutvikling