Bpartner.no

Om BedriftsPartner

BedriftsPartner en ung og nytenkende regnskaps- og rådgivningsbedrift.

BedriftsPartner ble etablert i 1997. Vi arbeider alltid med tanke på kundens beste. Vi har etablert egen vær varsom plakat hos BedriftsPartner.

Forretningside
BedriftsPartner skal være en fleksibel og nytenkende regnskaps- og rådgivningsbedrift med Finnmark som marked.

Våre kunder får bedre råd! Vi har

- Dyktige medarbeidere
Faglig dyktighet og punktlighet gjør at våre tjenester er av en slik kvalitet at de kan benyttes som styringsverktøy for din organisasjon.

- Faglig nettverk
BedriftsPartner samarbeider med et nettverk av revisorer og andre rådgivere. Dette nettverket gir drifts- og kompetansemessige positive effekter for deg som kunde.

- Tjenester tilpasset ditt behov
Våre tjenester tilrettelegges for deg. Fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss de fleste ønsker. Du kan sette ut hele økonomifunksjonen eller velge å gjøre deler av arbeidet selv.

- Lokalkunnskap
Kjennskap til det lokale næringsliv er en forutsetning for å kunne tilfredsstille våre kunders behov.

- Effektivitetsgevinster
Vi samarbeider med andre bedrifter for å effektivisere ressursbruken. Dette gir deg som kunde lavere regnskapspriser og priser på andre tjenester.